ردیف

لیست تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهی (کالیبراسیون)

1

محیط های دمایی (انکوباتورآزمایشگاهی، فور، بن ماری، وارمر، یخچال و ...)

2

سمپلر

3

اتوکلاو آزمایشگاهی

4

ترمومتر ( دماسنج )

5

رطوبت سنج

6

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

7

ترازوی اطفال و بزرگسال

8

فلومتر

9

مانومتر (گیج)