جهت تامين خواسته هاي شما مشتري گرامي، فرم زير تقديم حضور مي گردد. خواهشمند است نظرات ارزشمند و سازنده خود را در موارد زير درج فرموده و آزمایشگاه ما را در سياست بهبود مستمر و ارتقاي نظام كيفيت ياري نماييد.

فرم ارزشيابي و نظر خواهي از مشتريان

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.
شـــرح خدمات ارائه شده امتیاز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11